Hỗ trợ trực tuyến

Hồng Vi

0938 604 547 - 028 2253 5296

Tính toán và chọn máy bơm nước cho hồ bơi

 Tính toán và chọn máy bơm nước cho hồ bơi

 

Cách tính chọn máy bơm nước cho hồ bơi đơn giản theo kinh nghiệm

- Tính lưu lượng nước: Lưu lượng nước có đơn vị m3/h hoặc lít/phút (L/min). Khi chọn theo lưu lượng mình cần, thường các thông số phụ thuộc vào bình lọc của hồ bơi, thực tế tùy theo kích thước bình lọc sẽ có thông số lưu lượng từng loại. Thực tế thiết bị lọc hồ bơi thường được lắp nhiều phần nên không nhất thiết phải chọn máy lọc nước cho hồ bơi công suất lớn, nếu công suất lưu lượng nước máy bơm từ 35 m3/h trở lên thường có giá thành là rất cao, do đó nên chọn tổ hợp 3 thiết bị lọc hồ bơi hoặc 4 thiết bị lọc hồ bơi thì sẽ giảm công suất lưu lượng lọc nước cho một máy bơm qua đó giá thành tổng sẽ giảm đáng kể.

 

 - Tính cột áp máy bơm nước: Cột áp được tính từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất (theo mét độ cao cần bơm) + tổn thất áp trên co cút tê, ma sát thành ống + tổn thất áp khi chạy qua tải. Nếu có nhiều đầu vòi nước ra, ta phải chọn tuyến đường ống dài nhất tính từ vị trí máy bơm để đạt được tổn thất áp suất cao nhất.

+ Điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của cột nước và đã trừ ra cột áp hồi (tức là nước tự tuần hoàn trở lại bơm).

+ Theo kinh nghiệm thực tế một co vuông bằng 3% cột áp tổng, tê thì lấy 2 % cột áp tổng. Lấy 5 mét theo chiều ngang bằng 1 mét theo chiều cao cột áp.

+ Tổn thất áp khi chạy qua tải nếu tải đã có sẵn thông số tổn thất áp lực.

+ Sau khi có được cột áp tính toán tổng mình nhân thêm hệ số an toàn 1,4 lần cột áp tổng. Thông số này báo cho bên bán bơm nước biết (về nhu cầu sử dụng, lưu lượng, cột áp) chuyên viên sẽ tra catalogue của nhà sản xuất và chọn bơm báo giá cho bạn.

 

 -  Chọn kích thước đường ống: khi có thông số lưu lượng, dựa vào công thức:

Vận tốc nước dựa vào tiêu chuẩn việt nam 4513-1988.  Ở mục 6.5 Trang 14 trong cuốn tiêu chuẩn. 

Lấy nước dùng cho mọi nhu cầu sinh hoạt vận tốc V = 1,2m/s và chữa cháy là 2,5 m/s.

VD: Giả sử Q =28,8 l/s, dùng cho chữa cháy V = 2,5 m/s.

=> D =V-(4 x 28,8 / 3,14 x 25) = 1.21 dm hay phi 121 => ống DN150 (hoặcDN125).

 

 

 

2. Tính toán theo công thức áp dụng cho máy bơm nước hồ bơi                             

- Về lưu lượng: chọn như trên...

- Về kích thước đường ống: chọn như trên...

- Về cột áp nước: Cột áp H = H1 + H2 +H3.

+ H1: là cột áp cao nhất (là áp lực nước theo độ cao từ vị trí đặt bơm đến nơi xa nhất của hệ thống. theo kinh nghiệm 5 mét ngang bằng 1 mét cao.)

+ H2: Cột áp để phun nước tại đầu ra.

+ H3: Tổn thất áp tại co cút tê trên đường ống và ma sát đường ống.

 VD: Giả thiết: khoảng cách từ bơm đến nơi cần bơm có độ cao là 40 m, ống đi ngang 20 m, lưu lượng bơm 104 m3/h hay 28,8 l/s.

Cột áp cao H1 = 40+4 = 44 mét cao.

H2 lấy bằng 5 mét phun theo độ cao.

H3 = Ha + Hb = A x L x Q2 + 10%*Ha

Hb = 10%*Ha là tổn thất qua tê, co trên toàn hệ thống.

Q: lưu lượng nước qua ống (l/s)

L: chiều dài của đoạn ống (m)

Với A là sức cản ma sát từ ống. A lấy theo tiêu chuẩn VN 4513-1988. => như VD trên đường kính ống chọn DN150 => A = 0,00003395

=> H3 = 0.00003395 x (40+20) x 28.82 +10%*Ha = 2 m.

Tổng H = 44 + 5 + 2 = 51m nước, lưu lượng là 104 m3/h = 1728 l/min => tra đồ thị thì bơm là chọn bơm 40 hp (30 kW điện), đường ống DN150.

 

Xem thêm >>>Máy bơm nước hồ bơi | Máy bơm nước hồ bơi APP | Máy bơm nước hồ bơi Wilo | Máy bơm nước hồ bơi Lepono

 Hỗ trợ trực tuyến

Hồng Vi

0938 604 547 - 028 2253 5296